Pożyczka dla bezrobotnych do wizięcia od zaraz!

Przydatne informacje które przybliżą proces przyznania pożyczki

Chwilówka bez BIKU

Wystarczy dowód osobysty by otrzymać chwilówkę.

Kredyt konsolidacyjny?

Nasz ekspert odpowiada na pytanie związane z kredytem

Pomocne artykuły


Oblicz ratę pożyczki:

Google+

Zabezpieczenie kredytu

Pojęcie kredytu nie jest nikomu obce. Każdy z nas coś kiedyś pożyczał lub kupował na raty. Kredyt jest pożyczką finansową, przeznaczoną na określony cel. Może to być zakup wycieczki, samochodu, domu czy mieszkania. Takie pożyczki oferują banki i inne instytucje finansowe. Kredyt jest niewątpliwie zastrzykiem gotówki. Tylko, że tę gotówkę należy po jakimś czasie zwrócić. Oddajemy więcej niż pożyczamy. Odsetki to zysk instytucji, która nam pożyczyła pieniądze. Kredyt najczęściej spłacamy w równych ratach rozłożonych w czasie. Bank lub inna instytucja, która nam pożycza pieniądze, chce odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Wiąże się to z ryzykiem, jakie podejmuje w przypadku, gdy nie będziemy mogli spłacić zaciągniętego zobowiązania. Istnieje 5 form zabezpieczenia kredytu. Warto o nich wiedzieć, jeśli zdecydujemy się na zaciągnięcie pożyczki w dużej kwocie.

Ryzyko finansowe i zdolność kredytowa, a zabezpieczenie kredytu

Instytucja finansowa, która udziela kredytu, dokładnie sprawdza zdolność kredytową każdego kredytobiorcy. Po jej sprawdzeniu i ocenie wie, czy danej osobie może udzielić pożyczki, czy też nie i ile może pieniędzy może pożyczyć. Jest to pierwsze zabezpieczenie ryzyka związanego pożyczaniem pieniędzy kredytobiorcom. Pamiętajmy też, że zaciągając zobowiązanie finansowe w postaci kredytu, bierzemy pełną odpowiedzialność za jego spłatę. Jednak sama odpowiedzialność i dobre słowo najczęściej bankowi nie wystarcza. Banki żądają więc konkretnych zabezpieczeń spłaty pożyczanych pieniędzy.

Rodzaje zabezpieczeń kredytów

Istnieje 5 form zabezpieczeń kredytów udzielanych osobom indywidualnym (fizycznym). Zależą one przede wszystkim od rodzaju kredytu, jego wysokości oraz celu, na który zostaną przeznaczone pożyczone pieniądze.

Po pierwsze hipoteka

Hipoteka to zabezpieczenie kredytów i pożyczek hipotecznych. Kredytobiorca nie pożyczy pieniędzy na zakup mieszkania lub domu, jeśli nie dokona wpisu wierzyciela (kredytodawcy) do księgi wieczystej nieruchomości. Instytucja finansowa staje się więc wierzycielem hipotecznym. Jeśli na czas nie zostanie spłacony kredyt bank może przejąć nieruchomość. Zabezpieczenie hipoteczne kończy się wraz ze spłatą ostatniej raty kredytu.

Po drugie przywłaszczenie i zastaw

Przywłaszczenie i zastaw są formami zabezpieczenia stosowanymi w kredytach samochodowych. Przywłaszczenie polega na tym, że kupiony samochód nie należy do kredytobiorcy, a do instytucji, która pożyczyła na jego nabycie środki finansowe. Samochód jest przekazany w użytkowanie kredytobiorcy. Taka sytuacja ma miejsce w leasingu. Podobnie dzieje się przy zastawie. Tu auto jest wpisane do rejestru zastawów. Po spłacie ostatniej raty kredytu, zostaje z niego wyrejestrowane.

Po trzecie weksel

W kredytach hipotecznych, jako ich zabezpieczenie wykorzystuje się weksel in blanco z czasowym ograniczeniem na dany okres kredytowania od chwili jego wydania. Na takim wekslu znajduje się data jego wystawienia. Gdy kredytobiorca nie spłaca długu, weksel będzie wypełniony. Wszystko odbywa się zgodnie z tzw. deklaracją wekslową. Deklaracja wekslowa jest specjalnym dokumentem dołączonym do umowy kredytowej.

Po czwarte ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu to jedna z najbardziej popularnych form zabezpieczania pieniędzy, które pożyczyła instytucja finansowa. Ubezpieczenia stosuje się niemal przy wszystkich rodzajach kredytów. Na kredytobiorcę zostaje nałożony obowiązek ubezpieczenia się na wypadek wystąpienia określonego ryzyka związanego z utratą pracy, śmiercią czy czasową niezdolnością do wykonywania zawodu. Drugi wariant tego typu zabezpieczenia kredytu polega na ubezpieczeniu przedmiotu, na którego nabycie zostały pożyczone pieniądze. Kredytobiorca ubezpiecza mieszkanie lub samochód. Na polisę jest nakładana cesja, która zabezpiecza roszczenia kredytodawcy. To jemu zostanie wypłacona suma ubezpieczenia w przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia. W ten sposób będzie też spłacony kredyt.

Po piąte poręczenie kredytu

Poręczenie jest stosowane coraz rzadziej, zwłaszcza, jako zabezpieczenie kredytów udzielanych osobom fizycznym. Poręczenia za kredytobiorcę udziela osoba trzecia, czasami instytucja. Poręczeniodawców nazywa się żyrantami. W przypadku, gdy kredytobiorca nie jest w stanie oddać długu, żyrant spłaca zaległe raty – pożyczony kapitał lub kapitał wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi, jakimi jest windykacja czy odsetki karne naliczone z brak spłaty kredytu w terminie.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
Zabezpieczenie kredytu, 10.0 out of 10 based on 1 rating